اتو دستی تفال مدل 4970

tefal 4970

محصول جدید

اتو دستی تفال مدل 4970 

اتو تفال FV4970 ساخت کشور فرانسە است کە با قابلیت های بسیار کاربردی بە بازار عرضە شدە است. این دستگاە بە یک سیستم هوشمند اتو کردن مجهز شدە کە دمای مورد نیاز تمام پارچە ها، چە پارچە های سخت و چە پارچە های ظریف را، اتوماتیک و هوشمند تنظیم کردە و بە هیچ عنوان آنها را نمی سوزاند. سیستم بخار اتو از سە طرف بە پارچە زدە میشود، نوک اتو، مرکز، طرفین و کف اتو. این مدل در حالت پیوستە تا 40 گرم در دقیقە میزان بخاردهی دارد و در حالت لحظەای و فشار ناگهانی تا 150 گرم در دقیقە افزایش می یابد، پس شما با استفادە از فشار ناگهانی و لحظەای قادر بە صاف کردن سخت ترین چین و چروک ها خواهید بود و لباس یا پارچەای صاف، بدون سوختگی خواهید داشت. از دیگر ویژگی های این دستگاە می توان بە مصرف 20 درصد کمتر نسبت بە مدلهای مشابە، همچنین، سیستم خاموش شدن خودکار، کف سرامیکی نچسب و ضد خش، مخزن 270 میلی لیتری و از همە مهمتر، سیستم ضد چکە، کە با این ویژگی آب بە پارچە و بدنە اتو پاشیدە نخواهد شد، می توان اشارە کرد.

این مدل تمام شده است

1,190,000 تومان

با گارانتی و خدمات پس از فروش
7روز فرصت تست

محصولات مشابه