پست های داغ

شرحی بر لپ تاپ استوک

شرحی بر لپ تاپ استوک

<h1 class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-rtl"><span style="color:#8f0001;">لپ تاپ استوک چیست؟</span></h1> <div class="md-block md-block-paragraph"> <div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-rtl" style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;">استوک یا Stock یک لغت انگلیسی است که در فرهنگ لغت به معنی انبار شده یا موجود در انبار می...

خرید از فروشگاه های اینترنتی.درست یا غلط؟

خرید از فروشگاه های اینترنتی.درست یا غلط؟

وقتی در اواسط دهه ۹۰ میلادی اینترنت به شکل گسترده و جهانی درآمد در مدت زمان کمی تقریباً تمامی فعالیت های بشر را تحت تاثیر خود قرار داد به گونه ای که تاثیر قابل توجهی بر روی پیشرفت فناوری و علمی و همچنین طرز تفکر انسان ها گذاشت. یک شبکه رایانه ای گسترده برای ارتباط برقرار کردن که وارد تمامی عرصه های زندگی روزمره انسان ها شده است.